Hälsoundersökning

25.10.2021
  • Hälsodeklaration och livsstilssamtal 
  • PEF lungfunktion
  • Vilo-EKG
  • Blodtrycksmätning
  • BMI och midjemått 
  • Urinprov avseende protein och glukos
  • Blodprover
  • TSH (sköldkörtelprov för kvinnor över 40)
  • PSA (prostataprov för män över 40)

Ring och boka din hälsoundersökning på 0034-623 470 090 

Pris: 250 eur