Vår klinik

Vår vision på Stellakliniken är att fungera som en Svensk vårdcentral med kompetenta svensktalande läkare och sjuksköterskor. 

Vi arbetar i enlighet med Svenska, medicinska riktlinjer.

Vi arbetar som primärvården i Sverige, dvs. handlägger de flesta sjukdomar på mottagningen.

Mottagningen är öppen för både heltidsboende samt turister och erbjuder samma utbud och service som en vårdcentral i Sverige. 

 


Patientreferenser

Mycket väl bemötande. 

Inger Norell 

Trevlig läkare.

Eva Eriksson  

Enkelt med hembesök. 

Emma Johansson