Våra tjänster

Remittering

Vid behov remitteras patienten till sjukhus. 
Vi har samarbetsavtal med andra vårdgivare i Spanien så vi kan remittera patienter som är behov av röntgen, specialistläkare och utredning.  

Vårt samarbete innebär att vi kan utreda patienter där det finns ett medicinskt behov och det finns även möjlighet till planerad vård som operationer och rehabilitering.Sjuksköterskemottagning

Till vår sköterska kan du komma för omläggning av sår, suturtagning, uppföljning av diabetes och blodtryck och behandling mot vaxpropp m.m

Provtagning

Vi tar de flesta labbprover på mottagningen och du får svar direkt. 
Vissa prover skickas iväg för analys. Kanske behöver du ta vissa prover regelbundet även under din semester eller längre vistelse i Spanien. Hos oss kan du ta prover och svaren skickas till dina läkare i Sverige. 

Första gången du kommer till oss för provtagning behöver du träffa en läkare så vi kan få en medicinsk bakgrund. Vårdkostnader

Du som är skriven i Sverige betalar en patientavgift motsvarande den i Sverige och behöver inte lägga ut kostnaden för vården på annan vårdinrättning.

Försäkringskassan i Sverige ersätter vården enligt reglerna för nödvändig vård utomlands. 
Du betalar själv en patientavgift på 20 Euro vid ditt besök hos oss, resterande betalas av försäkringskassan.

Som resident i Spanien har du inte möjlighet att få vården betald av försäkringskassan. Du betalar då 70 Euro i patientavgift

Om du har reseförsäkring och råkat ut för akut eller plötslig sjukdom eller vårdbehov är du varmt välkommen till oss.

Vi erbjuder kontroll och behandling av:

AKUTA ÅKOMMOR

HÖGT BLODTRYCK, DIABETES OCH HJÄRT-KÄRLSJUKDOMAR

LUNGSJUKDOMAR, EX ASTMA OCH KOL

MAG-TARMSJUKDOMAR

GYNEKOLOGISKA BESVÄR

HUDSJUKDOMAR

SJUKDOMAR HOS BARN

BESVÄR FRÅN MUSKLER OCH LEDER

PSYKISK OHÄLSA

RECEPTFÖRNYELSE

PROVTAGNING

REMISSER

VI ERBJUDER ÄVEN FÖREBYGGANDE HÄLSOKONTROLL.

DETTA INKLUDERAR PROVTAGNING OCH UPPFÖLJANDE BESÖK